SMDP Enterprise

 

SMDP Enterprise to jedyna wersja przeznaczona do pracy w obrębie wielu firm, w której każdy ze sterowników KDP100E/EG przy użyciu specjalnych rozszerzeń może obsługiwać wiele punktów dystrybucyjnych. Wersja przeznaczona głównie dla hurtowni paliw i firm z oddziałami niezależnymi. W wersji Enterprise sterowniki systemu wymieniają między sobą informacje i wymagają stałego połączenia z aplikacją PC ARCCAN SMDP ENTERPRISE.

System Enterprise pozwala na definiowanie dowolnej liczby firm, dla których indywidualnie definiuje się parametry dostępu, autoryzacji, wymagalności stanu licznika i wiele innych. Z pozycji operatora globalnego utworzone firmy do przypisuje się do wybranych zbiorników zdefiniowanych w systemie, z których dana firma jest uprawniona do tankowania (możliwość przypisania wielu firm do jednego zbiornika i wielu zbiorników do jednej firmy). Utworzonym firmom można przydzielić operatorów i nadać im konkretne uprawnienia. Operator firmowy po zalogowaniu, widzi w systemie wyłącznie przypisane zbiorniki, pobory płynów z tych zbiorników i wyłącznie wpisy swojej floty pojazdów. (wersja dedykowana dla dostawców/dystrybutorów).

DEMO SMDP Enterprise dostępna pod adresem: https://demoenterprise.smdp.online 

 

Obsługa wielu firm, dla każdej można przypisać indywidualne ustawienia autoryzacji, metody autoryzacji, wymagalności stanów licznika, funkcji kontrolnych stanów licznika, innych parametrów, KAŻDY ZDEFINIOWANY STEROWNIK POSIADA FUNKCJE SMDP PROFESSIONAL.

Autoryzacja w systemie przed tankowaniem (wybierane ogólnie dla całej firmy):  

 • możliwość indywidualnych ustawień autoryzacji dla poszczególnych pojazdów i odbiorców,
 • możliwość wymagania wprowadzenia przebiegu (w kilometrach lub motogodzinach, w zależności od pojazdu) podczas tankowania,
 • funkcja kontroli ciągłości stanu licznika – system nie pozwoli na wprowadzenie niższego stanu licznika niż przy poprzednim tankowaniu,
 • funkcja kontroli przyrostu stanu licznika – system nie pozwoli na wprowadzenie wartości stanu licznika o przyroście większym niż ustalono dla pojazdu,
 • możliwość indywidualnych ustawień wymagalności, kontroli ciągłości i kontroli przyrostu dla poszczególnych pojazdów, limit pojemności baku paliwa – jednorazowe tankowanie dla pojazdu nie może być większe niż zadeklarowana w programie pojemność zbiornika pojazdu,
 • brak limitów sterowników i identyfikatorów w oprogramowaniu, podczas dodawania operatorów przydzielane są predefiniowane lub indywidualne uprawnienia,
 • prowadzenie obliczeń stanu płynu w zbiorniku, funkcja ostrzegania o niskim poziomie w przypadku niskiego poziomu, oraz blokady pompy przy stanie krytycznym,
 • moduł tworzenia raportów według własnych potrzeb indywidualnie przez każdego z operatorów,
 • możliwość eksportu raportów i innych danych do arkusza kalkulacyjnego lub PDF,
 • możliwość korekcji współczynnika kalibracji z pozycji komputera,
 • analiza średniego zużycia płynu przez pojazdy na podstawie wprowadzanego stanu licznika przed tankowaniem (w jednostkach l/100km lub l/1rg.),
 • moduł automatycznego wykrywania tankowań dolewkowych,
 • funkcja tankowań awaryjnych (realizowanych jednorazowymi kodami),
 • funkcja tankowań ręcznych (realizowanych jednorazowymi kodami),
 • możliwość współpracy z systemem pomiaru rzeczywistej ilości płynu w zbiorniku i detekcji przestrzeni międzypłaszczowej – SKP,
 • możliwość kompensacji temperaturowej wydawanego ON do 15°C,
 • możliwość rozszerzenia ilości obsługiwanych przez sterownik punktów dystrybucyjnych za pomocą modułów rozszerzeń MDP220 i MDP250.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu w dni powszednie w godzinach 7:00-16:00:

+48 56 681 47 10
serwis@swimer.pl

Kamil: +48 533 089 151

Karolina: +48 537 755 506

Łukasz: +48 574 191 332


Dział wsparcia rozwiązań informatycznych:
+48 574 191 332
l.stepinski@swimer.pl

Skontaktuj się z nami
doradzimy, przygotujemy ofertę, zarekomendujemy dystrybutora, dostarczymy, uruchomimy inwestycję
Kontakt

SWIMER
ul. Płaska 64
87-100 Toruń
+48 56 681 47 22
biuro@swimer.pl

 

Zapraszamy także do kontaktu na:

 logo_teams.jpg   logo_skype.pngZoom-Logo.pnglogo_whatsapp.png  logo_messenger.png

Masz pytania? Napisz do nas: