Projekty i przetargi

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. I Oś priorytetowa: Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działanie 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług 
Poddziałanie 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP 

Tytuł projektu: „Wprowadzenie na rynek innowacyjnego zbiornika magazynowego o pojemności 20 000 litrów do substancji płynnych poprzez zakup maszyn i urządzeń umiejscowionych w Toruniu” 

Przedmiotem projektu jest wdrożenie w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy wyników prac badawczo-rozwojowych, pozwalających na wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu jakim jest zbiornik magazynowy do substancji płynnych o pojemności 20 000 litrów. Realizacja przedmiotowej inwestycji jest odpowiedzią na problem braku na rynku zbiorników wykonanych z polietylenu do magazynowania substancji płynnych o takiej pojemności, zbieżnej z pojemnością cysterny, która dostarcza do klienta zamówioną substancję. Ogólny zakres działań obejmuje zakup maszyn i urządzeń, które są niezbędne do wdrożenia wyników prac B+R. Do maszyn i urządzeń planowanych do zakupu w ramach projektu należą: wilgotnościomierz, gęstościomierz, plastometr, waga laboratoryjna, urządzenie rotacyjne, grubościomierz ultradźwiękowy, spektrofotometr, młyn do mielenia tworzyw sztucznych, drukarka 3D, pulweryzator. 

Wartość projektu: 2 638 414,70 zł 
Wkład Funduszy Europejskich: 1 179 778,92 zł

 

 

 

Łukasz Otremba SWIMER realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Opracowanie przez firmę Łukasz Otremba SWIMER innowacyjnego dwukomorowego mobilnego zbiornika do magazynowania oleju napędowego i AdBlue®”

 

Opis przedsięwzięcia:


Przedmiotem projektu jest opracowanie innowacyjnego na skalę kraju produktu w postaci mobilnego dwukomorowego zbiornika do bezpiecznego magazynowania, transportowania i dystrybucji oleju napędowego oraz AdBlue®. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli ograniczyć szkodliwe dla środowiska substancje przedostające się do gleby. Termin realizacji prac badawczych: 02.12.2019- 31.05.2020 r. Wkład własny w wys. 156048,00 zł pokryty zostanie ze środków własnych. Badania przemysłowe (będą trwały 4 miesiące) i obejmują: zaprojektowanie modelu zbiornika, analizę optymalnego tworzywa do produkcji, w tym badania dotyczące reakcji pomiędzy olejem napędowym, AdBlue® z tworzywem; analizę i dopasowanie optymalnego procesu produkcyjnego, analizę zbiornika na podstawie prób ciśnieniowych i udarowych; zaprojektowanie optymalnego montażu układu dystrybucyjnego do wydawania płynów ze zbiornika i budowę prototypu zbiornika. Prace rozwojowe (będą trwały 2 miesiące) dotyczą testowania prototypu zbiornika, w tym: prób szczelności zbiornika i układu wydawczego; prób wytrzymałościowych na czynniki zewnętrzne zbiornika; prób ogniowych zbiornika oraz opracowanie systemu zabezpieczeń w zbiorniku. 


Koszty ogólne projektu obejmują koszty: 

  • personelu 90 000 zł, 
  • badań zewnętrznych 175 000 zł, 
  • usługi doradczej 39 300 zł, 
  • materiałów do budowy prototypów 39 300 zł, 
  • aparatury i sprzętu wykorzystywanego wyłącznie do badań 50 000 zł.

Dzięki realizacji projektu wzrośnie poziom konkurencyjności woj. kuj-pom – mobilny dwukomorowy zbiornik dla w/w substancji będzie pierwszym tego typu produktem stworzonym przez firmę z regionu.

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnego na skalę kraju produktu – dwukomorowego mobilnego zbiornika do magazynowania oleju napędowego i AdBlue®.

Dofinansowanie projektu z UE: 307 380 zł 

pdfzapytanie_badania_zewnetrzne.pdf
Skontaktuj się z nami
doradzimy, przygotujemy ofertę, zarekomendujemy dystrybutora, dostarczymy, uruchomimy inwestycję
Kontakt

SWIMER
ul. Płaska 64
87-100 Toruń
+48 56 681 47 22
biuro@swimer.pl

Masz pytania? Napisz do nas: