Logo SWIMER

ZBIORNIKI DWUPŁASZCZOWE NA OLEJ NAPĘDOWY

Nasza firma Od 2009-09-17 r. nieprzerwanie uczestniczymy w programie Rzetelna Firma Sprawdź kto produkkuje zbiorniki do magazynowania paliw płynnych

Sonada do pomiaru paliwa w zbiornikuWskaźnik poziomu płynu sonda PIUSI - OCIO

Systemem OCIO pozwala na kontrolę poziomu płynów w zbiornikach o różnych kształtach do wys. 4m.

Zasada pomiaru polega na odczycie różnicy ciśnień atmosferycznego i wymuszonego przez słup cieczy w sondzie pomiarowej układu. System zarządzany jest przez układ elektroniczny (wyposażony dodatkowo w mikro wyłączniki oraz ekran), który przenosi wyniki pomiarów różnicy ciśnień na wspomniany ekran, gwarantując ciągłą informację o poziomie płynów w zbiorniku.

 Z czego składa się sonda OCIO

- Sonda z rurką do pomiaru ciśnienia statycznego, wprowadzana z góry zbiornika, musi dotykać dna
- System kontrolny, który wskazuje poziom i pozwala na zarządzania systemem.

System kontrolny sondy PIUSI składa się z:

- czujnika ciśnienia, mierzącego ciśnienie w rurce dołączonej do sondy znajdującej się w wewnątrz zbiornika;
- karty elektronicznej z mikroukładem scalonym do sterowania funkcjami przyrządu;
- klawiatury membranowej do wprowadzania danych przez operatora;
- wyświetlacza do komunikowania i odczytu wskazań;
- styków zwiernych reprezentujących maksymalny i minimalny poziom;
- transformatora 230/9V;
- mini kompresora.

Zespół kontrolny zarządza poszczególnymi elementami systemu, przelicza otrzymane dane i pokazuje je na ekranie.

Sonda do mierzenia ilości paliwaParametry techniczne sondy

- Zasilanie 230V ,50-60Hz lub 110V,50-60Hz
- Stopień ochrony IP 55
- Wartość skali (głębokość robocza) 4m
- Dokładność pomiaru na całej skali ±2%
- Max. wytrzymałość elektryczna -250V napięcia przemiennego,5A i 30V napięcia stałego,5A
- Długość rurki – 10m

Wskazania mogą być dokonywane wedle życzenia obsługującego w:

- milimetrach,
- litrach,
- galonach
- jako dane procentowe.

Dostępne są różne możliwości sprawdzania danych zbieranych przez sondę. Opcją standardową jest centralka umieszczona przy zbiorniku- na wyświetlaczu możemy podejrzeć wszystkie potrzebne nam informacje. Pozostałe opcje to:
- połączenie kablowe z komputerem